Publicidad

Pagina Principal » Resultados » NJPW PPV


Resultados de NJPW Kizuna Road Dia 3

Fecha de Transmisión: Lunes 18 de Junio del 2018

WWE.com
Resultados de NJPW Kizuna Road Dia 3 HeaderIMG
Compartir en:

Publicidad

Les Compartimos el resultado, resumen y el Vídeo watch mirar android ios replay online celulares sitio donde ver NJPW Kizuna Road Dia 3 emitido el lunes 18 de junio del 2018 - 18/06/2018.


> Primera lucha 10 minutos tiempo limite
Yota Tsuji vs Yuya Uemura
Sin ganador, tiempo limite agotado

> Segunda lucha 20 Minutos tiempo limite
Ren Narita & Shota Umino vs Taiji Ishimori & Yujiro Takahashi
Ganadores Taiji Ishimori & Yujiro Takahashi

> Tercera lucha 20 Minutos Tiempo Limite
Tomoyuki Oka & Hiroyoshi Tenzan vs Manabu Nakanishi & Yuji Nagata
Ganadores Manabu Nakanishi & Yuji Nagata

> Cuarta Lucha 20 Minutos Tiempo limite
Ruysuke Taguchi & Toa Henare & David Finlay & Togi Makabe vs SHO & YOH & Toru Yano & YOSHI-HASHI
Ganadores SHO & YOH & Toru Yano & YOSHI-HASHI

> Quinta Lucha 30 Minutos Limite
BUSHI & SANADA & EVIL & Tetsuya Naito vs TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru & Taichi & Takashi Iizuka
Ganadores BUSHI & SANADA &EVIL & Tetsuya Naito

> Sexta Lucha 30 minutos limite
KUSHIDA & Jeff Cobb & Hiroshi Tasnahashi & Juice Robinson & Michael Elgin vs Tomohiro Oshii & Jay White & Kazuchika Okada & Gedo & Hirooki Goto
Ganadores KUSHIDA & Jeff Cobb & Hiroshi Tasnahashi & Juice Robinson & Michael Elgin


Compartir en: