Pagina Principal » Resultados » Evento NJPW

Resultados de NJPW Kizuna Road 2018 Day 2

Evento NJPW Website
Resultados de NJPW  Kizuna Road 2018 Day 2 Portada
Compartir en:
Publicidad

Publicado el dia Domingo 17 de Junio del 2018

Les Compartimos el resultado, resumen y el Vídeo watch mirar android ios replay online celulares sitio donde ver NJPW  Kizuna Road 2018 Day 2 emitido el martes 17 de junio del 2018 - 17/06/2018.

> Primera lucha 10 minutos tiempo limite
Yota Tsuji vs Yuya Uemura
Sin ganador, tiempo limite agotado

> Segunda lucha 20 Minutos tiempo limite
Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs Shota Umino & Tomoyuki Oka
Ganadores Manabu Nakanishi & Yuji Nagata

> Tercera lucha 20 Minutos Tiempo Limite
Ren Narita & Hiroyoshi Tenzan vs Taiji Ishinori & Yujiro Takahashi
Ganadores Taiji Ishinori & Yujiro Takahashi

> Cuarta Lucha 20 Minutos Tiempo limite
Ruysuke Taguchi & KUSHIDA & Toa Henare & Jeff Cobb vs SHO & YOH & Rocky Romero & YOSHI-HASHI
Ganadores Ruysuke Taguchi & KUSHIDA & Toa Henare & Jeff Cobb

> Quinta Lucha 30 Minutos Limite
Hiromu Takahashi & BUSHI & SANADA &EVIL & Tetsuya Naito vs TAKA Michinoku & El Desperado & Yoshinobu Kanemaru & Taichi & Takashi Iizuka
Ganadores Hiromu Takahashi & BUSHI & SANADA &EVIL & Tetsuya Naito

> Sexta Lucha 30 minutos limite
David Finlay & Juice Robinson & Hiroshi Tasnahashi vs Tomohiro Oshii & Jay White & Kazuchika Okada
Ganadores Tomohiro Oshii & Jay White & Kazuchika Okada