Pagina Principal » Resultados » Otros

Resultados de DDT Into The Fight 2018

Otros Website
Resultados de  DDT Into The Fight 2018 Portada
Compartir en:
Publicidad

Publicado el dia Domingo 25 de Febrero del 2018

Les Compartimos el Vídeo Repetición watch mirar replay online sitio donde ver DDT Into The Fight 2018 emitido el martes 25 de febrero del 2018 - 25/02/2018.


 

Dark Match: Mad Paulie vs. Tomomitsu Matsunaga

Ganador: Paulie 


Tag Rumble: Sanshiro Takagi & Sasadango Machine vs. Toru Owashi & Kazuki Hirata vs. Soma Takao & MAO vs. Makoto Oishi & Kota Umeda vs. Yuki Ueno & Koju Takeda

Ganador: MAO


Infomercial Match: Danshoku Dieno vs. Saki Akai vs. Akito, Antonio Honda vs. Kouki Iwasaki vs. Mizuki Watase

Ganador: Dieno


Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Keisuke Ishii & Ken Ohka

Ganadores: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo


KO-D 6 Tag Championship Match: [C] KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi vs. Ryuichi Sekine, Ryota Nakatsu & Fuminori Abe

Ganadores: KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi


~ 2nd Defesa del campeonato


DDT EXTREME Championship ~ Hardcore + Alpha Match: (C) Yuko Miyamoto vs. Shunma Katsumata

Ganador: Miyamoto 

~ 2nd Defesa del campeonato


 Special Single Match: Naomichi Marufuji (NOAH) vs. Kazusada Higuchi

Ganador: Marufuji


Special Tag Match: Konosuke Takeshita & HARASHIMA vs. Shuji Ishikawa & Daisuke Sekimoto 

Ganadores: Shuji Ishikawa & Daisuke Sekimoto